UP

Clubul Delfinului

65,00 lei

Categorie:
Descriere

Exercițiul 1 – oferă mijloace pentru a învăța metodele și tehnicile DEC și conține o meditație de vindecare ghidată pe care o puteți utiliza pentru beneficiul propriu ori de câte ori doriți.
Exercițiul 2 – conține o meditație de vindecare conceput pentru a oferi ajutor în vindecarea celor care solicită vindecare DEC.
– sunteţi de acord să utilizaţi DEC doar pentru cei care solicită ajutor;
– sunteţi de acord să vă folosiţi capacităţile de vindecare pe parcursul anului în care aveţi statut de membru DEC pentru a- i ajuta pe cei care v-au fost propuşi de comitetul DEC;
– puteţi prezenta coordonatorului Clubului DEC orice cerere de vindecare (inclusiv a voastră proprie) cu condiţia ca solicitantul să fii cerut astfel de ajutor;
– sunteţi de acord să trimiteți un raport coordonatorului DEC cu orice modificări sau îmbunătăţiri măsurabile referitoare la starea de sănătate al solicitantului, pe perioada de timp stabilită pentru susţinerea procesului de vindecare;
– sunteţi de acord să trimiteți un raport coordonatorului DEC privind schimbările în propria voastră stare fizică şi psihică, care rezultă din aplicarea tehnicilor DEC.